Trang chủ

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Phan Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Minh Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lại Huy Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 130 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Lê Thị Xuân Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 5846 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tập Thể Lớp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phùng Hữu Đoàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Khánh Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Khắc Quảng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hahoa095
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6395 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Kim Chi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 71 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Sơn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 28698 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lã Hải Ngọc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Anh Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 10543 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thanh Toan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Hồng Điệp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1750 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thanh Toan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Việt Hoàn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/HPC2012
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 5719 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Hoàn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vh2010
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thế Lượng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hạ Hòa
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 149 (xem chi tiết)